Πιο λίγοι Έλληνες στο όριο της φτώχειας – Μείωση των ανισοτήτων

Tο ποσοστό του πληθυσμού που βρέθηκε σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2022 υποχώρησε στο 26,3% από 28,3% το 2021. Μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, αυτό το ποσοστό μειώνεται σε 18,8%. Το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε το 2022 κατά 8,8%, στα 10.832 ευρώ.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.