Διευκρινίσεις Πειραιώς για τη Δημόσια Πρόταση της Mermeren – [Euro2day.gr]

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται, ούτε δικαιούται να προβεί αυτοβούλως σε αποδοχή της Δημόσιας Προσφοράς Εξαγοράς των μετοχών της “Mermeren Kombinat AD, Prilep” που κατέχει και οι οποίες παριστώνται σε ΕΛ.ΠΙΣ. εκτός εάν λάβει έγγραφη, ρητή και ειδική εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου ΕΛ.ΠΙΣ. για το…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.