ΤτΕ: Έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για τις τράπεζες – Να μειωθούν και άλλο τα κόκκινα δάνεια

Ο τραπεζικός τομέας είναι σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν για να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Όμως τα κόκκινα δάνεια παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.