Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Η ΕΚΤ να βελτιώσει την εποπτεία των τραπεζών

Η ΕΚΤ δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις εποπτικές εξουσίες που έχει στη διάθεσή της για να βελτιώσει την εποπτεία και να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται καλύτερα τους πιστωτικούς κινδύνους.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.