Από το Cadabra στο Relentless: Η μετοχή που έπρεπε να είχατε αγοράσει το 1997

Η εταιρεία που το 1997 μπήκε στο χρηματιστήριο με κεφαλαιοποίηση 438 εκατ. δολαρίων, αξίζει σήμερα 1,13 τρισ. δολάρια.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.