Δαπάνες στην άμυνα ή αλλού; Οι βασανιστικές αποφάσεις της Ευρώπης

Επί περίπου τριάντα χρόνια οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη σταδιακά μειώνονταν, αποδεσμεύοντας δισεκατομμύρια στην παιδεία, την υγεία και την ανάπτυξη. Αυτή η εποχή τελείωσε αιφνιδιαστικά.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.