Η Eurocert επαληθεύει το ανθρακικό αποτύπωμα της ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ – [Epixeiro]

Η Eurocert ολοκλήρωσε πρόσφατα την επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ για τα έτη 2019 και 2021, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064-1:2018. Το Πρότυπο ISO 14064-1 καθορίζει αρχές και απαιτήσεις σε επίπεδο επιχείρησης για την ποσοτικοποίηση και…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.