Προ των πυλών “πόλεμος” μεταξύ αρτοποιών και Π. Μονεμβασιώτη (Βενέτη) – [Mononews.gr]

Περιεχόμενα “Το προσωπείο του επιτήδειου ουδέτερου””Η απλοποίηση αδειοδότησης, όχημα για τη συρρίκνωση του κλάδου”Το μοτίβο του μικτού μοντέλου καταστημάτων Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η πρωτοβουλία του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη (Βενέτη) και άλλων 21 εταιρειών να προχωρήσουν στη σύσταση της Ελληνικής…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.