Νέα πιστοποίηση στη Διεύθυνση Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ – [Cnn.gr]

Εκ νέου πιστοποίηση έλαβε η νέα δομή της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Προσλήψεων & Εκπαίδευσης της ΔΕΗ πιστοποιήθηκε από την TUV HELLAS, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 – Σύστημα…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.