Πετρόπουλος: Αύξηση 82% στα καθαρά κέρδη τριμήνου – [Euro2day.gr]

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος στο α’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν σε €38,8 εκατ. (€31,9εκ. το 2022). Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €2,9εκ έναντι €1,6εκ το 2022. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε €2,2εκ έναντι €1,3εκ το 2022. Tα κέρδη μετά τους φόρους και τα…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.