Ρωσία: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία οι εξαγωγές πετρελαίου της

Η Ρωσία εξήγαγε περισσότερο πετρέλαιο τον Απρίλιο από κάθε άλλο μήνα από την εισβολή στην Ουκρανία πέρυσι τον Φεβρουάριο, με περίπου το 80% των ροών να κατευθύνονται προς την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.