Βιομηχανία: Οριακή υποχώρηση στις επιχειρηματικές προσδοκίες τον Απρίλιο – [Sepe.gr]

Οριακή υποχώρηση παρουσίασαν οι προσδοκίες στη βιομηχανία τον Απρίλιο, σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων του κλάδου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Συνοπτικά τα στοιχεία: Οριακή υποχώρηση των προσδοκιών…Βιομηχανία: Οριακή υποχώρηση στις επιχειρηματικές προσδοκίες τον…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.