Σπίτι μου: 1500 μέχρι στιγμής οι εγκρίσεις για τα χαμηλότοκα δάνεια

Διαψεύδονται οι Κασσάνδρες που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν σπίτια και ενδιαφέρον, ανέφερε ο Κ. Χατζηδάκης.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.