Τρία νέα χρηματοδοτικά προϊόντα για ΜμΕ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – [Protagon.gr]

Την ενεργοποίηση τριών νέων χρηματοδοτικών προϊόντων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB. Συγκεκριμένα πρόκειται για : – Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.