Χρυσός: Είναι τελικά καλή μακροπρόθεσμη επένδυση;

Ο δείκτης S&P 500 προσέφερε μία μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 10,43% την περίοδο 1970 έως 2022, σύμφωνα με ανάλυση της Securian Asset Management. Την ίδια περίοδο, ο χρυσός παρουσίασε μία απόδοση της τάξης του 7,7%. ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.