ΙΜΟ: Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία – [Mononews.gr]

Η Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία στις 18 Μαίου εστιάζει στο θέμα “Κινητοποίηση δικτύων για την ισότητα των φύλων”. Η δεύτερη Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία, στις 18 Μαίου 2023, επιδιώκει να τονίσει τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης για την επίτευξη της…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.