Νέοι τριγμοί στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων: Στο επίκεντρο η Βιέννη

Τον τελευταίο χρόνο, οι ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων αποκλίνουν. Ο καταλυτικός ρόλος της κρίσης χρέους.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.