Παροχή υπηρεσιών PLS – Support από την Space Hellas – [Powergame.gr]

H Space Hellas έγινε ο πρώτος συνεργάτης τηςCisco στην Ελλάδα που απέκτησε το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες “Partner Lifecycle Services – Support”, (PLS-Support). Παρέχοντας υπηρεσίες PLS-Support, δίνεται η δυνατότητα στη Space Hellas να προσφέρει το ίδιο υψηλό επίπεδο υποστήριξης, όπως οι…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.