Πρόστιμο 55.000 ευρώ στη Cepal για συνεχείς οχλήσεις οφειλέτη

Διοικητικό πρόστιμο 55.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή στη Cepal Hellas – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.).ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.