Τράπεζα Ηπείρου: Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης ΜμΕ – [Powergame.gr]

Τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργοποιεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα τις επενδύσεις και τη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.