Κλουκίνας-Λάππας: Νέος CEO o Σ. Μπακαγιάννης – Πρόεδρος ΔΣ ο Δ. Κλώνης – [Powergame.gr]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κλουκίνας-Λάππας εξέλεξε ως νέα μέλη του τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του, κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία (εκτελεστικό) και κ. Μαίρης Λάππα του Ιωάννη (μη εκτελεστικό). Η ως άνω εκλογή…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.