Μύκονος: Δεν εκδόθηκαν από τον δήμο οι άδειες του Nammos

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων έχει την ευθύνη της ανάκλησης των αδειών της επιχείρησης γιατί εκείνη έδωσε τις άδειεςΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.