Ομόλογα: Στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Απριλίου οι αποδόσεις του ευρώ

Στη Γερμανία, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε 15 μονάδες βάσης στην εβδομάδα – στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Απριλίου.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.