Π. Χασάπης, ΣΕΒΕ: Το σύγχρονο επιχειρείν απαιτεί έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία – [Banks.com.gr]

Θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς καταθέτουν τις απόψεις τους στο περιοδικό XΡΗΜΑ, για το παρόν και το μέλλον του εξαγωγικού τομέα, επισημαίνοντας όσα πρέπει να υλοποιηθούν στο εξής προς την κατεύθυνση αυτή. Μεταξύ αυτών, και ο κ. Παναγιώτης Χασάπης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ. στην…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.