Αποθήκευση ενέργειας: Πως θα γίνουν οι διαγωνισμοί • Χρονοδιάγραμμα, τιμές εκκίνησης, ισχύς κλπ – [B2green.gr]

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά στις “Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179).” – Advertisement – Η επιλογή…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.