Ενστάσεις μηχανικών για το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών – [B2green.gr]

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή που έστειλε στον Υπουργό ΥΠΕΝ η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της στο περιεχόμενο της απόφασης που αφορά στη “Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.