Οι εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών στο «μικροσκόπιο»

Η αύξηση των μισθών πρέπει να συμβαδίζει με τις οικονομικές δυνατότητες της οικονομίας, ήτοι (α) την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, (β) την αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών, και (γ) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμών της ελληνικής οικονομίας.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.