Τι σημαίνουν υψηλά επιτόκια για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – [B2green.gr]

Εκ πρώτης όψεως, τα υψηλότερα επιτόκια είναι πραγματικά κακά νέα για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σκεπτικό είναι αρκετά απλό: οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, απαιτούν από τους προγραμματιστές να δανειστούν πολλά κεφάλαια εκ των προτέρων…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.