Βιβλίο για τη συνεισφορά της ελληνικής μεταπολεμικής βιομηχανίας

Το βιβλίο «Καινοτομία και Βιομηχανικός Μετασχηματισμός στην Ελλάδα 1950-1973», αναλύει την ιστορία και τη συμβολή της ελληνικής μεταπολεμικής βιομηχανίας.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.