ΔΕΗ χωρίς πολιτικό κίνδυνο: Τρεις καταλύτες οδηγούν στην άνοδο στην τιμή της – Αυξημένα περιθώρια, Ρουμανία και πράσινα EBITDA – [Mononews.gr]

Η επιστροφή στην κανονικότητα μετά την απομάκρυνση του πολιτικού κινδύνου, δίνει το πράσινο φως να αποτιμηθεί η ΔΕΗ στην αξία της, με βάση την προοπτική που δημιουργεί η βελτίωση της κερδοφορίας της, η εξαγορά στη Ρουμανία και η μεγαλύτερη συμμετοχή των πράσινων EBITDA στη συνολική κερδοφορία της.

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.