Καμπανάκι SRB: Υπάρχουν τράπεζες too big to fail στην Ευρωζώνη

Η περίπτωση της Credit Suisse καταδεικνύει ότι οι κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης θα χρειαστούν ενέσεις ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες στην περίπτωση κατάρρευσης, όπως προειδοποίησε το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB).ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.