Ο αφανής κερδισμένος των εκλογών – 5 οφέλη για την οικονομία

«Εξαιρετικά ενδιαφέρον» χαρακτηρίζουν στην «Κ» το αποτέλεσμα των εκλογών παράγοντες με ρόλο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.