ΗΠΑ: Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας στάσης πληρωμών για την παγκόσμια οικονομία;

Οι επιπτώσεις μιας αμερικανικής οικονομικής κρίσης μπορεί να εξαπλωθούν γρήγορα εκτός συνόρων. ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.