Ιntracom Telecom: Υλοποίηση έργου για το Λιμενικό Σώμα – [Powergame.gr]

Την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την επιτήρηση και παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας του Βορείου Αιγαίου ανέλαβε η Intracom Telecom. Το έργο ανατέθηκε από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ) στην Intracom Telecom μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και αφορά την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.