ΟΛΗ: Η πράσινη μετάβαση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων – [Mononews.gr]

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 4ο ετήσιο Smart Maritime Network Conference, του οποίου η θεματολογία αναπτύχθηκε στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Η αποτελεσματική συλλογή, μέτρηση και ανάλυση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν τη διασύνδεση και η χρήση αυτών…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.