Τράπεζες: Στεγαστικό με σταθερό επιτόκιο παίρνουν 8 στους 10 δανειολήπτες

Σταθερό επιτόκιο διαρκείας τουλάχιστον 5 ετών διάλεξαν περίπου 8 στους 10 δανειολήπτες (ποσοστό 78%) που προχώρησαν στην αγορά κατοικίας μέσω δανείου το 2022.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.