Ανανέωση συνεργασίας Microbase & Insurancemarket – [Epixeiro]

Δέκα χρόνια συνεργασίας συμπλήρωσαν οι εταιρίες Microbase και Insurancemarket. Οι Αντώνης Ψαράς, Managing Director της Microbase και Μανώλης Μαρσέλλος, Co-Founder & General Manager του Insurancemarket, ανανέωσαν τη συνεργασία τους, αφού η καινοτομία και η ταύτιση αξιών δείχνουν να είναι ο οδηγός…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.