ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Την διανομή μερίσματος €0,06 ενέκρινε η ΓΣ – [Euro2day.gr]

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της “EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ” και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής “Εταιρεία”), με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.