Πρακτικά Fed: Μικρότερη βεβαιότητα για την ανάγκη νέων επιτοκιακών αυξήσεων

Τα πρακτικά αποκάλυψαν ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά στις επόμενες κινήσεις, με αρκετούς να λένε ότι η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου ήταν η τελευταία.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.