Skip to main content

B2B vs. Β2C: Δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι πωλήσεων [Μέρος 1ο] – [Epixeiro]

Οι πωλήσεις είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους είτε άμεσα ως πωλητές είτε έμμεσα ως αγοραστές στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν όποτε μου δίνεται η ευκαιρία σε σχετικές συζητήσεις προσπαθώ να διερευνήσω την αντίληψη που έχει ο συνομιλητής μου για τις πωλήσεις. H απάντηση που λαμβάνω συνήθως…