ΕΤΕ: Δυναμική ανάκαμψη για τον Δείκτη Εμπιστοσύνης των ΜμΕ

Δυνατή ανάπτυξη το 2023 υποδηλώνει ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ, με ατμομηχανή τις επενδύσεις, σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.