Μοτοδυναμική: Εξαγορά της Lion Rental

Την εξαγορά ποσοστού 19,5% των μετοχών της θυγατρικής της, Lion Rental, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Μοτοδυναμική. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η εταιρεία γίνεται μοναδική μέτοχος της πρώτης.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.