Πλατφόρμα για καλύτερη αξιοποίηση επιδοτήσεων δημιουργούν ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ

Οι επικεφαλής του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΕ ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη λειτουργίας μιας κοινής πλατφόρμας (JSP) στη διεύθυνση www.subsidydata.org για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των επιδοτήσεων.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.