Πλατφόρμα για καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για επιδοτήσεις δημιουργούν διεθνείς οργανισμοί – [Epixeiro]

Οι επικεφαλής του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΕ ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη λειτουργίας μιας κοινής πλατφόρμας επιδοτήσεων (JSP) για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των επιδοτήσεων. Η JSP (που βρίσκεται στη διεύθυνση www.subsidydata.org) αποσκοπεί στη…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.