Από την Industria Italiana Autobus 200 λεωφορεία φυσικού αερίου

Η τουρκοϊταλική Industria Italiana Autobus αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια 200 αστικών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), με τη συνολική προσφορά της για την προμήθειά τους να ανέρχεται στο ποσό των 51,9 εκατ. ευρώ μαζί με ΦΠΑ.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.