ΕΚΤ: Στο χαμηλότερο σημείο οι απάτες μέσω καρτών

Οι απάτες μέσω καρτών αποτελούσαν το 0,028% της συνολικής αξίας των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες το 2021.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.