ΑΠΕ: Δεύτερη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά η Ελλάδα

Η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο τέλος του 2022 ήταν 17,5 % στην Ελλάδα και 19,1 % στην Ισπανία, συγκριτικά με το μέσο όρο 8,7% της της ΕΕ ήταν 8,7%, σύμφωνα με την ΙΕΑ.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.