Skip to main content

«Αναγκαία η συμμετοχή του κλάδου των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στη διαμόρφωση δημόσιας πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας για ταλέντα εκτός Ε.Ε.»

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Απασχόλησης-Ευρώπης (WEC-Europe) και  Ένωση Εταιρειών Ιδιωτικής Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ):

«Αναγκαία η συμμετοχή του κλάδου των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στη διαμόρφωση δημόσιας πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας για ταλέντα εκτός Ε.Ε.»

Τις παρατηρήσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν με στόχο τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων για εργαζόμενους εκτός Ε.Ε., υπέβαλε πρόσφατα η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Απασχόλησης-Ευρώπης (WEC-Europe), της οποίας ενεργό μέλος είναι η Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ). Στην πραγματικότητα η WECEUROPE ανέπτυξε τις ιδέες και απόψεις της για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί μια δημόσια πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας για εργαζομένους εκτός Ε.Ε., υπηκόους τρίτων χωρών με στόχο πάντοτε, την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων.

Ο κλάδος των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μοιράστηκε τις αισιόδοξες απόψεις του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη «δεξαμενή ταλέντων», ενώ έθεσε ως προϋπόθεση της επιτυχίας της πλατφόρμας τη συμμετοχή του στο διάλογο και τις ενέργειες υλοποίησής της.

Μέσω επίσημης πρόσκλησης υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τη δεξαμενή ταλέντων, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Απασχόλησης-Ευρώπης (WEC-Europe) παρείχε τεχνογνωσία ενώ έθεσε στη διάθεση της Κομισιόν την εμπειρία και τις θέσεις της για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

«Ο κλάδος  των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης κατανοεί από πρώτο χέρι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς που εργάζονται για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει  ο Menno Bart, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων του WEC-Europe, τονίζοντας ότι «ο τομέας πρέπει να έχει μια θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Talent Pool. Καθώς η οικονομία επιταχύνει την ψηφιακή και ‘πράσινη’ μετάβασή της, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει δημογραφική μετατόπιση στον χώρο εργασίας και σε ολόκληρη την κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας να βρεθούν λύσεις για την αναζήτηση ταλέντων πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα».

Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις

Η αξιολόγηση της Συνομοσπονδίας επικεντρώνεται επίσης στις πολιτικές που απαιτούνται για την επιτάχυνση των διαδικασιών μετανάστευσης, στους κινδύνους και τις προκλήσεις που θέτει η πρωτοβουλία, καθώς και στην ανησυχία ότι η δεξαμενή ταλέντων μπορεί να καταστεί άμεσος ανταγωνιστής του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης.

Προκειμένου η δεξαμενή ταλέντων να έχει πιθανότητες επιτυχίας, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Απασχόλησης-Ευρώπης αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις μεταναστευτικές πολιτικές τους για να επιτρέψουν την επιτυχή πρόσληψη και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών. Όπως έχουν τα πράγματα επί του παρόντος, οι εργοδότες συχνά επιβαρύνονται με τη διευθέτηση εγγράφων διαμονής για τους εργαζομένους, γεγονός που καθυστερεί δραματικά την πλήρωση θέσεων.

Ένας άλλος τομέας που επισημαίνεται στην αξιολόγηση αφορά στον τρόπο κοινοποίησης των πληροφοριών και τη διαδικασία αντιμετώπισης ζητημάτων, όπως π.χ. η μεροληψία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «το εργαλείο αυτόματης αντιστοίχισης του Talent Pool, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των προφίλ των υποψηφίων και τη διαδικασία χειρισμού των δεδομένων. Δεδομένου ότι ο κλάδος των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού έχει ταξινομηθεί ως υψηλού κινδύνου στη σχετική Πράξη της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σημαντικό η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τυχόν αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά είναι διαφανή ως προς τον τρόπο χρήσης τους.»

Ο κλάδος έχει επίσης εκφράσει την άποψη ότι «η ανταλλαγή πλήρων λεπτομερειών των αγγελιών εργασίας απειλεί τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης και την αξία που προσφέρει στους πελάτες, μειώνοντας παράλληλα τη συνολική αποτελεσματικότητα της δεξαμενής ταλέντων.»

Παρόλο που ο κλάδος τρέφει ανησυχίες σχετικά με ορισμένες πτυχές της δεξαμενής ταλέντων, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Απασχόλησης-Ευρώπης βλέπει θετικά την πρωτοβουλία και πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να «γεφυρωθεί» το χάσμα δεξιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού – που συνεχίζει να αυξάνεται. Και, όπως καθιστά σαφές η πρωτοβουλία, «η νόμιμη μετανάστευση και η κινητικότητα αποτελούν μέρος της απάντησης για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος.»

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της WEC-EUROPE, της οποίας η ΕΝΙΔΕΑ είναι μέλος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΔΕΑ και Εκτελεστικός Διευθυντής ICAP Employment Solutions, κ. Θεόδωρος Τόλλης δήλωσε: «H εύρεση και η ανάπτυξη ταλέντων αποτελεί καίρια πρόκληση για την επιτυχία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μια καλά δομημένη δεξαμενή ταλέντων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης έλλειψης δεξιοτήτων και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και καινοτόμου εργατικού δυναμικού. Η ΕΝΙΔΕΑ, ως ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Απασχόλησης-Ευρώπης αναλαμβάνει έναν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για την απασχόληση στην Ελλάδα. Η ΕΝΙΔΕΑ είναι σε θέση να προωθήσει τα συμφέροντα και τις ανησυχίες των εταιρειών απασχόλησης, καθώς και να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, τους φορείς και τους θεσμούς για την ανάπτυξη πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».