ISS Human Resources

Η ISS Human Resources A.E. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2002 και αποτελεί θυγατρική εταιρία του Ομίλου ISS, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη όλων των μορφών ευέλικτης εργασίας και προσφέροντας πλήρεις & αποτελεσματικές λύσεις στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν στην Εύρεση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η ISS Human Resources Α.Ε. είναι η 1η Εταιρία στην Ελλάδα που έλαβε άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Απασχόλησης, ως Εταιρία Προσωρινής Απασχόλησης (αρ. Αδείας 31533/24-4-03), ενώ παράλληλα της χορηγείται η ειδική εγκριτική άδεια σύστασης & λειτουργίας ως Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (αρ. Αδείας 30500 ΦΕΚ 456/Β/07).

Η ISS Human Resources Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού που σχετίζονται τόσο με την Εύρεση & Αξιολόγηση Προσωπικού Προσωρινής Απασχόλησης όσο και με τη Μόνιμη Στελέχωση Προσωπικού, τη Διαχείριση της Μισθοδοσίας, την Κατάρτιση των εργαζομένων και την Επανατοποθέτηση προσωπικού.

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας, της ενέργειας, παροχής υπηρεσιών, logistics, φαρμακοβιομηχανίας και φιλοξενίας.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart