Skip to main content

Για τον εργαζόμενο

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, στις οποίες μπορούν οι υποψήφιοι να απευθυνθούν, και μέσα από μία ευρεία ποικιλία θέσεων εργασίας, να διεκδικήσουν εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στην εμπειρία τους αλλά παράλληλα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες τους. 

Οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες που θα τους ανοίξουν το δρόμο σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της αγοράς. Επιπροσθέτως, θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά προς τους υποψηφίους, για θέματα σύνταξης του βιογραφικού τους, τη στάση τους σε μια συνέντευξη, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης εργασίας. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο σύμβουλος που θα αξιολογήσει τον υποψήφιο, θα μπορέσει να του προτείνει κι άλλες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στο προφίλ του και να του δώσει μια πολύ καλή εικόνα του τι αναζητούν οι εργοδότες, όντας επαρκώς ενημερωμένος για την αγορά εργασίας συνολικά. 

Γιατί να επιλέξει ένας υποψήφιος να αναζητήσει εργασία μέσω εταιρείας παροχής  υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού;

 1. Δεν υπάρχει κόστος για τους υποψηφίους που αναζητούν εργασία. Οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού δεν ζητούν από τους υποψηφίους αμοιβή για την εργασία που τους προσφέρουν.
 2. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας. Απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αμείβονται με, τουλάχιστον, το ελάχιστο των αποδοχών που ορίζονται σε αυτές και λαμβάνουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
 3. Στους νεοεισερχόμενους στον εργασιακό στίβο παρέχονται πολλές ευκαιρίες απασχόλησης καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Φοιτητές ή απόφοιτοι σχολών, αποκτούν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας, να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες αλλά και την δικτύωση που θα τους βοηθήσει στα μετέπειτα βήματα της καριέρας τους.
 4. Για τους μακροχρόνια άνεργους οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν ένα χρήσιμο μεταβατικό στάδιο από την ανεργία στην εργασία. Σύμφωνα με έρευνα, το 45% των προσωρινά απασχολούμενων είναι ηλικίας κάτω των 45 ετών οι οποίοι προηγουμένως ήταν άνεργοι.
 5. Τα στελέχη με εμπειρία που μπορεί να βρέθηκαν πρόσφατα εκτός εργασίας, μπορούν μέσω προσωρινών θέσεων εργασίας να μειώσουν την περίοδο ανεργίας τους, αναζητώντας παράλληλα την μόνιμη απασχόληση που επιθυμούν.
 6. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους έμπειρους και καταξιωμένους Συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού.  Μέσα από τις χρήσιμες συμβουλές τους και την κατάλληλη καθοδήγηση, οι υποψήφιοι μπορούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εικόνα και να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο πλήθος θέσεων εργασίας. 
 7. Παρότι μια θέση εργασίας μπορεί αρχικά να έχει συναφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον η απόδοση του εργαζόμενου ικανοποιεί τον εργοδότη και η ανάγκη της εταιρείας παραμένει, υπάρχει η δυνατότητα η συνεργασία να γίνει μόνιμη, είτε να είστε η πρώτη επιλογή σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη κάλυψης μιας μόνιμης θέσης εργασίας. Ειδικότερα, πάνω από το 30% των θέσεων προσωρινής απασχόλησης καταλήγουν σε μόνιμες συνεργασίες.
 8. Δίνεται στους υποψήφιους η πρόσβαση σε ευρέως γνωστές επιχειρήσεις όπου μπορούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα η προϋπηρεσία τους εκεί θα μετρήσει πολύ θετικά στο βιογραφικό τους.
 9. Υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν αλλαγή του επαγγελματικού τους προσανατολισμού. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας, δίνουν στον υποψήφιο την ευκαιρία να εισαχθεί στην καινούρια θέση εργασίας που επιθυμεί χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως σχετική προϋπηρεσία.
 10. Διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, με προσωπικές συνεντεύξεις και άλλα εργαλεία αξιολόγησης, καθώς πραγματοποιείται από προσωπικό ανεξάρτητο από την εταιρεία στην οποία έχει προκύψει η ανάγκη.
 11. Εξασφάλιση μιας νόμιμης συνεργασίας. Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις απέναντι στον εργαζόμενο.

Σχεδόν 58 εκατομμύρια άτομα τοποθετήθηκαν το 2019 σε θέσεις εργασίας σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω ιδιωτικών εταιρειών απασχόλησης. Για την Ελλάδα, ο αριθμός των τοποθετήσεων για το 2019, ήταν 42.000 άτομα.